Výhradní distributor značky Dermalogica pro ČR a SR

Udržitelnost x Dermalogica

Zdravá pleť, zdravá planeta

Nová iniciativa společnosti Dermalogica v oblasti udržitelnosti staví na první místo zdraví naší pleti společně se zdravím naší planety.

Volby, které každý den činíme, mají přímou souvislost se zdravím naší planety. Coby globální značka prodávající 225 produktů ve více než 80 zemích celého světa – a coby součást odvětví, které je dlouhodobě závislé na plastech a nerecyklovatelných materiálech – si je Dermalogica plně vědoma možných pozitivních i negativních dopadů svého jednání na životní prostředí. Proto spustila novou ambiciózní iniciativu Zdravá pleť, zdravá planeta, která je součástí jejího trvalého úsilí v oblasti udržitelnosti.

                                        

Iniciativa Zdravá pleť, zdravá planeta ovlivní naše podnikání od samého počátku životního cyklu našich produktů až po úplný konec. Iniciativa podpoří použití obnovitelných ingrediencí a design obalů, který bude brát ohled na životní prostředí, zajistí významné snížení množství odpadů a vyvolá diskuze vedoucí k dlouhodobé změně. V rámci svého trvalého úsilí o vytvoření čistší planety pro další generace hodlá společnost Dermalogica do roku 2025 splnit či překonat následující cíle udržitelnosti:

 

  • 90 % našich ingrediencí bude pocházet z udržitelných zdrojů*
  • 100 % našich tub, lahviček a krabiček bude vyrobeno tak, aby mohlo být znovu použito, recyklováno nebo kompostováno
  • Většina plastů vyskytujících se v našich obalech bude získávána z recyklovaných materiálů nebo materiálů rostlinného původu**
  • Partnerství budeme uzavírat především s dodavateli, kteří sledují a mají pod kontrolou svou uhlíkovou stopu***


Těchto cílů iniciativy Zdravá pleť, zdravá planeta do roku 2025 dosáhne či je překoná také naše podznačka Clear Start.

 

Naší poslední prioritou je zasadit se o zvýšení srozumitelnosti potvrzení o udržitelnosti uvedených na obalech všech našich produktů a na webových stránkách.

 

„Mezi zdravím naší pleti a zdravím naší planety by se neměly dělat žádné kompromisy,“ říká globální ředitel společnosti Dermalogica Aurelian Lis. „Volba, kterou učiníme dnes, bude mít trvalý dopad – a my hodláme zajistit, aby byl pozitivní. Propagujeme udržitelnost zdrojů našich ingrediencí, snažíme se podstatně snížit používání primárních plastů a pracujeme na vytvoření budoucnosti, kde žádný obal Dermalogica neskončí na skládce. Iniciativa Zdravá pleť, zdravá planeta nám pomůže uvědomovat si svou zodpovědnost a neustále posouvat celé odvětví kupředu.“

 

Úsilí společnosti Dermalogica v oblasti udržitelnosti je její nedílnou součástí. Veškerý papír a kartony mají FSC certifikaci dokládající původ z udržitelného zdroje, přičemž společnost také dosáhla významného pokroku v rámci zvyšování recyklovatelnosti svých obalů. Navíc zavedla interní audit týkající se uhlíkové stopě napříč celou organizací a v návaznosti na něj hodlá stanovit a řídit cíle týkající se snížení produkce uhlíku. Kromě toho probíhá vývoj složení všech produktů Dermalogica v Kalifornii, jejíž úroveň ochrany životního prostředí i spotřebitele patří mezi nejvyšší na světě.

 

* 90 % našich ingrediencí (podle hmotnosti) bude označeno za udržitelných na základě certifikace nebo jiných podpůrných dat. U ingrediencí nepodléhajících žádným certifikačním postupům vyhledáme v zájmu prokázání udržitelnosti sekundární dokumentaci.

** 51 % či více plastů v obalech (podle hmotnosti) budeme získávat z recyklovaných plastů či materiálů rostlinného původu.

***Všechny partnery a prodejce požádáme, aby poskytli důkazy o metodách regulace své uhlíkové stopy.